Viestinnän pitkä historia

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Eläville olennoille on tunnusomaista viestintä, eli aktiivinen vuorovaikutus olennon ja sitä ympäröivän maailman välillä. Yksinkertaisimmillaan se on itsesäilytysvaiston ylläpitämää varoitusignaaleihin reagoimista vaaran uhatessa. Täsmällisintä se on lajien sisäisenä viestintänä esimerkiksi hajuaistin kautta välittyessään.

Oppitunnin tunnisteet: ergonomia ja sanaton viestintä, taide ja kommunikaatio
Takaisin: Sanaton viestintä on taidelaji > Kieli ja viestintä