Työskentelyn sietämätön helppous

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Työtehtävien haasteellisuuden optimointi kullekin työntekijälle henkilökohtaisesti on esimiehen vaativa velvollisuus. Hänen on onnistuttava raottamaan sitä hiljaisen tiedon esirippua, jonka taakse kätkeytyvät sekä työntekijän opitut ja luontaiset tiedot ja taidot että kunnianhimoa kannattelevat ominaisuudet.

Oppitunnin tunnisteet: asiantuntijaorganisaation johtaminen, ergonomia, hiljainen asiantuntijuus, hiljainen osaaminen, hiljainen tieto, hyvinvoinnin johtaminen, johtamiskoulutus
Takaisin: Ergonominen johtaminen ergonomian johtamiseksi > Mitä tarkoittaa kognitiivinen ergonomia?