Tehtävä 1: Intervallien tunnistaminen

Muista, että intervallien “sukunimeen” (priimi, sekunti, terssi, kvartti, kvintti, seksti, septimi, oktaavi, nooni, desimi jne) ja sitä vastaavaan numeroon vaikuttaa pelkästään nuottien paikka viivastolla. Nuottien etumerkit vaikuttavat pelkästään intervallien “etunimeen”, laatuun (puhdas, suuri, pieni, ylinouseva, vähennetty).

 

Takaisin: Musiikin hahmotusaineiden kertauskurssi > 03 Intervallit

Vastaa