Taide- , eli klassinen musiikki

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Taidemusiikki, samoin kuin kevyt musiikki, on käsitteenä hyvinkin tulkinnanvarainen. Mikäli musiikki määritellään äänten taiteeksi, eikö kaikki musiikki silloin ole taidetta, eli taidemusiikkia? Raja-aitoja voidaan rakentaa moneen kohtaan erilaisten musiikin tyylien ja ilmaisutapojen välille. Rajanvedon suhteellisuudesta voidaan pitää kouluesimerkkinä suhtautumista jazz-musiikkiin. Osalle sekä sen omistautuneinta yleisöä että muusikoita itseään jazz edustaa taidemusiikin korkeinta ja jalointa ilmentymää. Osa muusikoista ja musiikkiyleisöstä taas pitää sitä kevyen rytmimusiikin genreen kuuluvana.

Takaisin: Musiikkipolku > Musiikin genret