Sointuanalyysitehtävä 1: soituanalyysi yhdellä viivastolla

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Takaisin: Musiikin hahmotusaineiden kertauskurssi > 05 Sointuanalyysi