Sävellajit ja asteikot

Sävellaji tarkoittaa yhden sävelen, perussävelen, ympärille muodostuvaa järjestelmää, jossa jokaisella muulla sävelellä on oma suhteensa tähän perussäveleen. Tavallisimpia sävellajeja ovat duurit ja mollit. Perussävel tarkoittaa sellaista säveltä, johon melodia on luontevaa lopettaa. Näin E-duurissa tai e-mollissa melodia loppuu luontevimmin sävelelle e.

Sävellajien kantasäveliä kuvataan asteikoilla: sävelet korkeusjärjestyksessä perussävelestä perussäveleen, yleensä alhaalta ylöspäin. Koska asteikko on seitsensävelinen, on useimmissa sävellajeissa käytettävä ylennys- tai alennusmerkkejä. Nuotinluvun helpottamiseksi nämä kirjoitetaan viivaston alkuun etumerkintänä. Vaikka duurisävellajilla on vain yksi asteikko, on mollisävellajilla useita erilaisia. Etumerkinnän mukainen molliasteikko on nimeltään luonnollinen. Molliasteikoista tärkein on harmoninen asteikko, johon on tilapäisellä etumerkillä saatu johtosävel, puolliaskelen päässä perussävelen alapuolella oleva sävel. Siis harmonisessa asteikossa ylennetään puoliaskelella perussävelen alapuolella oleva sävel. Melodisessa molliasteikossa ylennetään tämän lisäksi johtosävelen alapuolella oleva sävel. Melodinen molliasteikko alaspäisessä kulussa ajatellaan luonnollisen molliasteikon kaltaiseksi.

Rinnakkaissävellajit ovat sellainen duuri ja molli, joilla on sama etumerkintä.

Muunnossävellajit ovat sellainen duuri ja molli, joilla on sama perussävel.

Muunnosduurin ja -mollin etumerkinnät saadaan seuraavalla laskutavalla:

Ajatellaan, että ylennysmerkki = + ja alennusmerkki = -.

Muunnossävellajien etumerkintöjen ero on 3 merkkiä: duurin etumerkinnästä on vähennettävä 3, jotta saataisiin mollin etumerkintä.

Tästä seuraa, että esimerkiksi kun A-duurin etumerkintä on ##= +++ = +3,

a-mollin etumerkintä saadaan vähentämällä 3 muunnosduurin etumerkinnästä, +3 – 3 = 0, eli a-mollin etumerkintä on 0, eli ei etumerkintää.

Vastaavasti D-duurin kahdesta ylennysmerkistä voidaan päätellä, että d-mollin etumerkintä on +2 – 3 = -1, eli 1b.

Takaisin: Musiikin hahmotusaineiden kertauskurssi > 02 Sävellajit ja asteikot

Vastaa