Rytmitapailutehtävä 07: 3/4-tahtilaji, trioleja, taukoja, synkooppeja, lombardialaisia rytmejä

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Takaisin: Musiikin hahmotusaineiden kertauskurssi > 07 Rytmitapailu