Rytmitapailutehtävä 02: 3/4-tahtilaji, pisterytmejä, synkooppeja, taukoja

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Takaisin: Musiikin hahmotusaineiden kertauskurssi > 07 Rytmitapailu