Osaamisen käsitteellistäminen

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Hiljaisen, mutta sittemmin käsitteellistetyn, tiedon kriittinen seulonta edellyttää yleissivistystä. Asiakkaiden asiantuntijuutta ei aina tunnusteta heidän oman elämänsäkään osalta. Siksi olisi tarpeen yhteinen tila asiantuntijuuksien väliselle hiljaisen tiedon avaamiselle ja käsitteellistämiselle niille omistetulla tiedonvaihtamisen vyöhykkeellä. Työyhteisöjen olisi – omaksi terveydekseen – pyrittävä perehdyttämään terveydenhuollon ammattilaiset työyhteisön oman ilmaisukulttuurin saloihin, niin sanallisen kuin santtomankin viestinnän merkitykseen.

Oppitunnin tunnisteet: asiantuntijaorganisaation johtaminen, ergonomia, hiljainen asiantuntijuus, hiljainen osaaminen, hiljainen tieto, hyvinvoinnin johtaminen, johtamiskoulutus
Takaisin: Ergonominen johtaminen ergonomian johtamiseksi > Mitä tarkoittaa kognitiivinen ergonomia?