Musiikin opiskelun tavoitteita

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Musiikkia voi harrastaa monella tavoin ja kulloiseenkin elämäntilanteeseen parahaiten sopivasti. Sitä kuuntelemalla voi auttaa itseään palautumaan stressistä, rytmittää omaa tekemistään kotitöistä kuntoharjoitteluun. Sillä voi luoda juhlan tuntua, lohtua, mielihyvää. Sen avulla voi kommunikoida silloinkin, kun sanat eivät riitä tai ole mahdollisia. Sitä voi myös harrastaa tavoitteellisesti opiskellen. 

Takaisin: Musiikkipolku > Musiikin genret