Musiikin kuvailu

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Musiikin kuvailu on sellainen musiikin muistiin merkitsemisen muoto, jonka perusteella nuotilleen tarkka teoksen toistaminen ei ole mahdollista. Sen sijaan se voi johdattaa tunnistamaan musiikin luoman elämyksen paremminkin kuin tarkka teoreettinen musiikkianalyysi. Kuvailuun voi kuulua itsestään musiikista  kertomisen lisäksi myös elävän esityksen aikaisten ja esityksen kokemiseen vaikuttaneiden tapahtumien ja tunnelmien kuvausta. Esityksen musiikkiarvostelu on esimerkki kuvailevasta musiikin muistiin merkitsemisestä.

Takaisin: Musiikkipolku > Musiikin muistiin merkitseminen