Kun tehtävät vaihtuvat, vaihtuuko kieli?

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Kieli on moniselitteisempi, monitahoisempi ja monitasoisempi vaikuttaja työyhteisössä, kuin vain tietojen vaihdon väline. Kaikki työyhteisöt, mutta myös yksittäiset tiimit niissä, kauan yhdessä työskennellessään, alkavat huomaamattaankin rakentaa omaa sisäpiirin viestintäjärjestelmäänsä. Tiimien sekoittuessa ja esimiesten ja alaisten roolien vaihtuessa saattaa olla hyvinkin merkityksellistä se miten sujuvasti ilmaisukulttuurien vuorovaikutus onnistuu.

Oppitunnin tunnisteet: apus-tulkki, ergonomia, hiljainen asiantuntijuus, sama mutta erilainen työ
Takaisin: Apus-tulkki > Omat ja yhteiset teot