Koulutus, ammattitaidon ylläpitäminen ja hiljainen tieto

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Ammatilliseen asiantuntijuuteen kuuluu kyky toimia asiantuntijana myös kanssakäymisessä
toisen alan asiantuntijoiden kanssa. Hyvää ergonomiaa on vastuun kantaminen omasta
työkykyvystä ja siitä huolehtiminen. Termi varhainen puuttuminen tarkoittaakin niin työntekijän itsensä, työnantajan ja esimiesten kuin työterveyshuollonkin tehtäviä. Hyvinvoinnin tilasta viestittävien signaalien tunnistaminen kuuluu ergonomiaosaamiseen. Siksi se tulisi sisällyttää myös opetusohjelmiin. Hiljainen tieto on aina, syntyessään käsitteelliseen hahmoon, myös uutta tietoa. Siihen onkin syytä suhtautua yhtä kriittisesti testaten kuin mihin tahansa uuteen esiteltyyn ilmiöön. Koulutuksessa olisikin syytä nostaa hiljaisen tiedon lukutaito medialukutaidon rinnalle.

Oppitunnin tunnisteet: asiantuntijaorganisaation johtaminen, ergonomia, hiljainen asiantuntijuus, hiljainen osaaminen, hiljainen tieto, hyvinvoinnin johtaminen, johtamiskoulutus
Takaisin: Ergonominen johtaminen ergonomian johtamiseksi > Huolehdi jaksamisestasi auttaaksesi muitakin jaksamaan!