Intervallit

Intervalli tarkoittaa kahden, joko yhtä aikaa tai peräkkäin soivan, sävelen väliä, korkeuseroa. Intervallien nimet on johdettu latinankielisistä järjestysluvuista. Tästä seuraa, että priimi, joka todellisuudessa on nollaintervalli, on saanut nimekseen ja numerokseen ykkösen. Siksi intervalleja viivastolta laskettaessa on aina otettava lähtösävel mukaan. Intervallien nimet määräytyvät pelkästään nuottien viivastopaikkojen perusteella. Sen sijaan näihin nuotteihin liittyvät etumerkit vaikuttavat intervallien laatuun.

Duuriasteikon sävelten välisistä intervalleista perussävelestä lähtien ovat

priimi (1), kvartti (4), kvintti (5) ja oktaavi (8) puhtaita, sekä

sekunti (2), terssi (3), seksti (6) ja septimi (7) suuria

Suurista intervalleista saa pieniä muuttamalla etumerkillä väliä puoliaskelen suppeammaksi.

Puhtaista ja pienistä intervalleista saa vähennettyjä muuttamalla etumerkillä väliä puoliaskelen suppeammaksi.

Puhtaista ja suurista intervaleista saa ylinousevia muuttamalla etumerkillä väliä puoliaskelen laajemmaksi.

 

Takaisin: Musiikin hahmotusaineiden kertauskurssi > 03 Intervallit

Vastaa