Esimerkin voima

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Mallioppimisessa emme opi kuvailemaan suoritusta niin tarkasti, että osaisimme selittää sen riittävän yksityiskohtaisesti vaikkapa terveydenhuollolle onnettomuuden jälkeen. Mitä enemmän hiljaista tietoa saadaan analysoitua käsitteelliseen muotoon
erilaisten töiden sujuvan suorittamisen edellytyksistä, sen paremmat mahdollisuudet on, paitsi perustellusti tunnistaa kulloinenkin työkyvyn taso, myös optimoida  kaikki ergonomian edellytykset  jokaisella työpaikalla ja jokaisessa työpisteessä.

Oppitunnin tunnisteet: hiljainen asiantuntijuus, hiljainen osaaminen, hiljainen tieto, johtamiskoulutus, mallioppiminen, peilisolut
Takaisin: Ergonominen johtaminen ergonomian johtamiseksi > Huolehdi jaksamisestasi auttaaksesi muitakin jaksamaan!