Kolme harmitusten siementä

Tervetuloa osallistumaan Riesasta riemuksi -lyhytkurssin ensimmäiseen päivään, jolloin opit tunnistamaan

Harmitusten siemenet, jotka on kylvetty opetussuunnitelmiin.

Opetussuunnitelmat ovat tarpeen, jotta kaikilla musiikkia opetusjärjestelmän piirissä opiskelevilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet saada se tieto, mikä tuloksekkaan harrastamisen ja mahdollisesti menestyksekkäitten ammattillisten opintojen perustaksi on tarpeen. Opetussuunnitelman yksilöllisesti joustavaa tulkintaa kahlitsevat kuitenkin taloudelliset rajoitteet. Ne saattavat aiheuttaa,  osin oppilaiden muista harrastuksista ja aikatauluja hankaloittavasta elämäntilanteesta johtuen, kolme harrastamisen motivaatiota häiritsevää asiaa.

1. Musiikin luku- ja kirjoitustaidon opiskelusta tulee teoriaa vailla mahdollisuutta käytännön harjaantumiseen.

2. Oman ja oman näköisen musiikin tekemisen arvostus unohtuu.

3. Opintojen järjestys perustuu kaikille yhteiseen, ikään sidottuun opintoaikatauluun, joka ei kovin monelle ole yksilöllisesti paras mahdollinen.  

 

Takaisin: Yksityinen: Nuotinluku Riesasta riemuksi > 3 kartettavaa kompastuskiveä musiikin vanhoissa opetussuunnitelmissa

Vastaa