Ammattislangia vai salakieltä?

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Mitä enemmän ja syvempää teoreettista tietopohjaa ammatitaito edellyttää, sen mutkikkaammaksi ja kauemmas yleiskielestä ammatillinen sanasto yleensä alalla eriytyy. Lisäksi työyhteisö vuosien saatossa luo itselleen, usein jopa huomaamattaan, oman “slanginsa”. Onko sitä mahdollista, tai edes tarpeen, osata kääntää maallikoillekin ymmärrettävälle yleiskielelle?

Oppitunnin tunnisteet: apus-tulkki, ergonomia, hiljainen asiantuntijuus, sama mutta erilainen työ
Takaisin: Apus-tulkki > Asiantuntijatiedon välittäminen