9. Suomen itsenäistyessä 1917 sen kulttuurin institutionalisoitumisen aste oli jo korkea

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Takaisin: Yksityinen: Musiikinopetuksen vaiheet Suomessa > Viikkotietoiskut - Musiikinopetuksen vaiheet