6.1.1 Soittamisen ja laulamisen akustisfysikaaliset kuormitustekijät

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Takaisin: Yksityinen: Musiikinopiskelu ja ergonomia (opettajille) > 02 Muusikoiden tyypilliset oireet - miksi?