05 Opettajalla on riittävästi tietoa opettamansa soittimen akustisfysikaalisista vaatimuksista

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Takaisin: Yksityinen: Musiikinopiskelu ja ergonomia (opettajille) > 04 Harjoittelun opettaminen tukee ergonomiaa kun