Ylennys-, alennus- ja palautusmerkit

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Etumerkit, eli kromaattiset merkit, ovat tarpeen, jotta saataisiin viivastolle merkittyä jokaiseen oktaavialaan kaikki sen sisältämät 12 kromaattista säveltä puolisävelaskelen välein. Oktaavialoittain toistuvien sävelaakkosten korkeuserot nimittäin etenevät sävelaskelina ilmaistuina seuraavasti: C-D = kokoaskel, D-E = kokoaskel, E-F on puolisävelaskelta, F-G on taas kokosävelaskel, samoin G-A ja A-H, kunnes viimein H-C = seuraava puoliaskel. Jotta väleihin C-D, D-E, F-G, G-A ja A-H saadaan myös sävel puoliaskelen päähän, joudutaan joko sävelparin alemppi sävel ylentämään/korottamaan puoliaskelen verran tai ylempi alentamaan/madaltamaan vastaavasti. Puoliaskelen korottaminen merkitään ylennysmerkillä, jolloin nuottinimi saa päätteen -is. Sävelkorkeuden madaltaminen puoliaskelen verran merkitään alennusmerkillä, jolloin nuottinimeen lisätään es-pääte.

Takaisin: Musiikkipolku > Nuotintaminen