Muuta sanastoa

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

egato               sitoen

staccato           terävästi, erotellen

dolce                suloisesti

cantabile         laulavasti

Mieti millaista esitystapaa näillä sanoilla voi kuvata, kun toisiaan seuraavat äänet:

ovat säveliä, ja muodostavat tavanomaisessa merkityksessään melodian,
ovat jollain laitteella äänittäen talletettuja luonnon tai muita ympäristön äänia tai
ovat syntetisaattorilla sähköisesti tuotettuja, synteettisiä ääniä.

Takaisin: Musiikkipolku > Musiikin muistiin merkitseminen