Nuottien ja taukojen aika-arvot sekä pisteelliset nuotit

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Tauot, eli musiikkiin määritellyt hiljaiset jaksot, ilmaistaan taukomerkeillä ja niille määritelyillä erilaisilla muodoilla. Periaate on ihan vastaava kuin soivien nuottien aika-arvojen merkinnöissä.

Nuottien aika-arvoihin perustuvat nimet kertovat kuinka pitkään ääni kestää suhteessa kokonuottiin. Piste nuotin perässä puolestaan tarkoittaa, että soiva kesto pitenee puolella nuotin alkuperäisestä kestosta. Siten esimerkiksi puolinuotin kesto on kahden neljäsosanuotin verran. Kun puolinuotin perässä on piste, soivaa aikaa onkin kolmen neljäsosanuotin verran.

Takaisin: Musiikkipolku > Nuotintaminen