Temposanastoa

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Tempomerkintöjä käytetään paitsi esitysohjeina soittajalle tai laulajalle, myös musiikin kansainvälisenä kuvailukielenä. Musiikin yhteiseksi kieleksi on sovittu italian kieli.

Tempo tarkoittaa musiikin esitysnopeutta.

Takaisin: Musiikkipolku > Musiikin muistiin merkitseminen