Viestinnän pitkä historia

Eläville olennoille on tunnusomaista viestintä, eli aktiivinen vuorovaikutus olennon ja sitä ympäröivän maailman välillä. Yksinkertaisimmillaan se on itsesäilytysvaiston ylläpitämää varoitusignaaleihin reagoimista vaaran uhatessa. Täsmällisintä se on lajien sisäisenä viestintänä esimerkiksi hajuaistin kautta välittyessään.

Viestittäminen on elämän merkki

Taiteen sosiaalistaminen alkaa tavallisesti jo silloin, kun lapsi alkaa ensimmäisiä kertoja käyttää kuvallisen ilmaisun keinoja. Nuoren taiteilija ja aikuisten näkemys teoksien parhaasta paikasta ei välttämättä ole ihan sama. 

Taide, jotain erityistä?

Taiteen asema yhteiskunnassa oli sivilisaation alkuaikoina sama kuin vielä nykyäänkin pienen lapsen maailmassa, eli yhteydenpidon ja ilmaisun väline.

Taiteilija ja taituri

Esittävissä taiteissa taituruus on usein ammattitaidon ehto. Taituruus ei kuitenkaan vielä ole taidetta, ellei se palvele merkitysten viestintää, sanatonta kommunikaatiota, aiheuta esityksen vastaanottajassa havahtumista kokemaan elämyksiä.

Viestintä eri taiteenaloilla

Ilmaisutavoiltaan monipuolisin lienee oopperataide. Sen näyttämöt on tapana sijoittaa hyvinkin eriyisiin arkkitehtuuritaiteen luomuksiin. Ooppera itsessään on yhdistelmä musiikkia, tanssia , sanataidetta, draamaa ja visuaalisia taiteita. Puvustus puolestaan on usein tekstiilitaidetta upeimmillaan.