Osaaminen ergonomian perustana

Vaikea

Mitä enemmän johonkin ammattiin liittyy taitoelementtejä, sen enemmän sen asiantuntijuus rakentuu hiljaisen tiedon kautta. Voidakseen alansa ammattihenkilönä, opettajana sekä yleensä kehittämis- ja johtamis tehtävissä menestyksekkäästitoimia, on taitajan kyettävä välittämään asiantuntemuksensa käsitteellisessä muodossa oppilailleen, koulutettavilleen, työyhteisölleen ja muiden alojen asiantuntijoille.