Musiikkikerho-ohjaajan valmistava koulutus

Tai kirjaudu sisään päästäksesi maksullisiin kursseihisi

Musiikkikerho-ohjaaja on kouluttautunut vetämään eritasoisia musiikkiharrastusryhmiä

Koulutuksen suoritettuaan hänellä on valmiudet opastaa kerholaisia Sostekon valmiitten verkkoaineistojen mukaan, vähintäänkin Musiikkipolku-aneistoa käytettäessä:

1) vastaamalla heidän Musiikkipolulla etenemiseen liittyviin kysymyksiinsä,

2) toteuttamalla kerhotunti-ideoitaan Musiikkipolkua apunaan käyttäen ja

3) suunnittelemalla tavoitteellisia kokonaisuuksia kerhotunneista siten, että musiikkiharrastus on mahdollista käynnistää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman periaatteita noudattaen, osana kerhotoimintaa.

Musiikkikerho-ohjaajia tarvitaan, jotta mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuisi kansalaisten kesken myös musiikkiharrastuksen osalta ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, perheen sosioekonomiseen asemaan jne. katsomatta.

 

Paluu kurssivalikkoon

Kurssialue aktivoituu uudistettuna keskiviikkona 2.1.2019.

Kouluttaja

marjatta.teirila

Modules

Johdanto: Musiikkikerho-ohjaajan valmiudet

Musiikkikerho-ohjaaja ei ole musiikinopettaja. Kurssin suorittaminen ei siis kelpoista varsinaisiin opetustehtäviin. Sen sijaan kurssilla saavutetaan valmiudet avustaa kerholaisia Verkkomusiikkiopiston itseopiskelu- ja harjoitusmateriaalien käytössä. Harjoitukset on laadittu musiikkiharrastuksen esiopinnoiksi pohjustamaan musiikkiopisto-opintoja. Johdantojakson aikana opiskelijan musiikkitaitojen täydennystarpeita kartoitetaan ja laaditaan jokaiselle henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Oppitunnit

Liike ja rytmi

Musiikki mukana joka päivä, mutta kuvaillaanpa missä ja miten. Lauluja, laululeikkejä, rytmi-improvisaatioita. Laaditaan sanattomai "kuunnelmia".

Oppitunnit

Portfolion kokoaminen ja tenttiin valmistautuminen

Portfolio kootaan ohjauspäiväkirjaa runkona käyttäen siihen liittyvistä pohdinnoista ja tallenteista. Tenttitehtävät laaditaan henkilökohtaisesti oman HOPS:in tavoitteiden mukaisesti. Tentin ja portfolion perusteella todistukseen merkitään minkä tasoisten harjoitusaineistojen käyttöön musiikkikerho-ohjaajan valmiudet riittävät.

Oppitunnit

Tullaan tutuiksi

Kerhoetiketti ja kaikkien mieltymykset yksin ja yhdessä harrastaen. Soittimet ja soitinhaaveet. Rakennetaan omia soittimia.

Oppitunnit

Valmiudet musiikkiopisto-oppilaaksi

Mitä musiikkiopistoon pyrkivän tulisi osata, jotta opinnot lähtisivät sujuvasti käyntiin alusta alkaen. Sitoutuminen musiikkiopisto-opintoihin, ja sen tarpeellisuuden perustelu.

Oppitunnit

Oppitunnit