Opetussuunnitelma

Verkkomusiikkiopiston opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmamme taiteen perusopetuksen täydennyskursseihin ja aikuisille suunnattuun taiteen perusopetukseen ja täydennyskoulutukseen on kehitteillä sitä mukaa kun Itä-Suomen yliopistossa meneillään olevasta tutkimuksesta muusikoiden ergonomiasta uutta tietoa saamme.

Opetussuunnitelmamme runko, tavoitteet ja toteutus noudattavat taiteen perusopetuksen vuonna 2004 vahvistettuja perusteita seuraavin poikkeuksin:

  1. Täysimääräisesti tavoitteellisena se on suunnattu ensisijaisesti niille harrastajille, jotka eivät sisälly ikänsä puolesta taiteen perusopetuslaissa määriteltyyn ikäryhmään.
  2. Täydennysopetuksena hankalien opintomatkojen takana lähiopetuspisteestä opiskeleville, taiteen perusopetuksen piirissä musiikkia opiskeleville suunnatut opintojaksot ovat sisällöltään taiteen perusopetuksen oppimistavoitteiden mukaiset sellaisina, kuin ne on laajan oppimäärän opetussuunnitelmissa laajimmillaan määritelty.
  3.  Järjestämme myös musiikin ja muiden  taiteiden välistä opetusta harrastustavoitteisesti sekä “taiteena taiteen vuoksi” että erilaisina hyvinvointitavoitteisina, soveltavina taideinterventioina.
  4. Tuotteistamme muusikoiden ja muiden epätyypillisten ammattien ergonomiasta saamiamme tutkimustuloksia välittömästi pedagogiseen käyttöön.
  5. Raportoimme viiden vuoden seurantatutkimuksessa millaisia ergonomiavaikutuksia ennen muuta muusikoille ja musiikin harrastajille on äärimmilleen viedyn, konstruktivistisen oppimisideologian (nk. mestarilaulajamalli) toteuttamisessa musiikin opetuksessa verrattuna perinteiseen opetustraditioon, kun kummallakin ryhmällä on sama oppimateriaali käytössään.

Yhteistyötahojamme  ovat:

– Pia Karaspuro
(tanssitaide; kuvataide)
– Auli Lipponen
(musiikkiterapia)
– Eilakaija Sippo
(sanataide; ilmaisutaito)
– Matti Soppela
(arkkitehtuuri)
– Milja Utunen
(kuvataide; ilmaisutaito; taideterapia)
– Cleac Oy
(etäopetusympäristö)
– Fabulous Bäckström Brothers
(musiikki; sirkus-; näyttämö-; oopperataide)
– MusaEdu
(paikkakuntakohtainen lähiopetus)

– Vantaan Musiikkiopisto (klassisen ja rytmimusiikin tasosuoritukset)

– Palmgren konservatorio
(musiikiteknologia ja rytmimusiikki sekä niiden ammatilliset näytöt)

– Helsingin Konservatorio (klassisen musiikin ammatiilliset näytöt)

– Kittilän kunnan koulutoimi (integraatio kouluopetukseen)

Kirjoittanut marjatta.teirila

Vastaa